Thu Hà Nội

Posted: 23/09/2014 in Âm Nhạc, Minh Tú, Thu Thủy, Thơ, Đinh Tấn Phước

Thu Thủy

com_thom_ha_noi

Thơ: Đinh Tấn Phước; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Minh Tú

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.