Archive for the ‘Đinh Tấn Phước’ Category

Thu Thủy

com_thom_ha_noi

Thơ: Đinh Tấn Phước; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Minh Tú

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.