Tội của Thu Tứ đáng bị năm roi

Posted: 30/09/2014 in Bắc Phong, Thơ
Thẻ:,

Bắc Phong

thu_tu
Nhà văn Thu Tứ

đọc những gì anh “bất đắc dĩ” viết
trong bài Trường hợp Võ Phiến
tôi vừa buồn vừa giận
một nghịch tử được bố mẹ nuôi cho ăn học thành tài
thay vì đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục
lại táng tận lương tâm
viết như đấu tố văn học cha mình
tôi nghĩ bố anh dù thương con thế mấy
nếu có thể chắc cũng bắt anh nằm sấp xuống
mà đánh năm roi

roi thứ nhất cho tội bất hiếu
đã tố khổ bố anh trên diễn đàn văn học
roi thứ hai cho tội phản phúc
ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
roi thứ ba cho tội đầu óc ấu trĩ hẹp hòi
muốn “lọc bỏ phần chính trị” trong tác phẩm của bố anh
làm lệch lạc sự nghiệp văn chương của ông
roi thứ tư cho tội làm công an tư tưởng
toan tính hãm hại ban vận động một văn đoàn
roi thứ năm cho tội ngang bướng đã phạm bốn tội trên
mà còn không biết ăn năn hối lỗi

nhưng tôi bình tâm nghĩ lại
anh đâu còn thơ dại gì
mà bố anh phải đánh đòn cho nhớ tội
năm nay đầu anh đã hai thứ tóc
tuổi cũng đã gần sáu mươi
chắc bố anh phải đành để cho văn hữu
những người hiểu rõ tư tưởng chính trị
và nhân cách bố anh lên tiếng phản biện
bài anh viết tố khổ cha mình

tôi cũng buồn là sau nhiều thập niên
sống trưởng thành ở xã hội tự do dân chủ
mà anh còn chưa tỉnh ngộ
vẫn tôn thờ chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lênin
dù là bọn cầm quyền chế độ độc tài CSVN
không biết lo cho đất nước lo cho dân
chỉ biết lạm quyền thống trị
vơ vét cho đầy túi tham
làm đồng bào chúng ta khổ sở
dân khí hao mòn
trước hiểm họa Trung Quốc xâm lăng

đêm qua tôi nghĩ ngợi lan man
đây là chuyện gia đình bố anh
lẽ ra tôi chẳng nên can dự
nhưng vì bất bình tôi không thể ngồi yên
mà thực chẳng riêng gì tôi
văn hữu của bố anh đã nhiều người lên tiếng
có người còn bảo tôi
nếu khôn anh phải về quỳ trước mặt bố mẹ anh
van xin tha tội
người ấy còn nói thêm
nói dại khi bố anh mất
không biết anh có được đọc điếu văn
thú thật tôi phát lo thầm…

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.