Thục Mỵ Châu

Posted: 07/10/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

trong_thuy-my_chau

Trọng Thủy năm nào cưới Mỹ Châu,
Âm mưu đã sẵn ẩn trong đầu
Nỏ thần lừa lấy rồi đi biệt
Đẩy hạnh phúc chìm đáy biển sâu

Mỵ Châu buổi ấy đường ra biển,
Tựa bóng cha yêu vẻ thất thần
Lông ngỗng rải đều theo dấu ngựa,
Cho chồng lần vết nối theo chân

Cha già sao hiểu lòng con trẻ
Xã tắc tối cao buộc đoạn tình đoạn tình
Rút kiếm đâm con cho máu thắm
Nhuộm hồng oan khuất biển khơi xanh

Trọng Thủy có lần theo bước vợ,
Loa thành nước giếng ngọc lung linh?
Hay dân gian quá yêu công chúa
Mà bịa thêm cho đẹp cuộc tình!

Truyện xua đọc lại càng thương cảm,
Ngưỡng mộ vô vàn Thục Mỵ Châu
Biết nói gì đây trang tố nữ,
Tình yêu cuồng nhiệt đặt trên đầu…

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.