Bức tranh mùa thu

Posted: 08/10/2014 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

autumn_maple_leaf_leaves

mùa thu rướn mình qua hàng dậu
rớt lại sân sau mấy gam màu
mấy lá phong khô liền nguệch ngoạc
bức tranh lập thể tặng bầy sâu

mùa thu uốn mình bay lên không
đuổi lòng vòng theo dải mây hồng
bắt lấy trong tay rồi nhuộm xám
bầu trời xanh ngát cũng mủi lòng

mùa thu ẩn mình giữa cánh rừng
dấu đi trầy xước của vết thương
đã hằn trên những cành cây rũ
ngủ suốt mùa sau lại nở bừng

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.