Ngày một mình | Hương muộn

Posted: 14/10/2014 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

co_don

Ngày một mình

Nghe thu vàng lá trên cành
Nghe quanh mình bóng với mình cô đơn
Nghe trưa nắng xế qua hồn
Nghe mây chở nhẹ nỗi buồn lên cao
Nghe em trở gót phương nào
Nghe anh phiền muộn len vào tâm tư

 

Hương muộn

Một chiều hanh nắng, heo may gió
Thu, lá vàng phai úa ngõ sân
Hai người, hai hướng trời xa lại,
Ngồi bên nhau nghe lòng bâng khuâng

Ta uống đau, người cũng nếm sầu
Muối đời cùng mặn cả môi nhau
Sao không góp hết buồn chung lại
Làm gói ân tình thương mến trao?

Người lỡ yêu, ta lỡ dại khờ
Quá nửa đời tình bỗng bơ vơ
Gặp nhau nào biết duyên hay mộng ?
Xin gởi vào thơ một chút mơ

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.