Đón quỳnh

Posted: 21/10/2014 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên
Tặng Hàng Chức Nguyên

cho_hoa_quynh_no

Hoa quỳnh nở khuya nay
Lặng lẽ
Đợi em về.
Tôi ngồi bên thềm rêu vách đá cũ
Sương lạnh ướt tóc dài
Đóa cô đơn buồn tím
Em có về đêm nay?

Lung linh cánh mỏng thời gian
Bướm khuya gáy dồn khoảnh khắc
Vũ trụ tôi miên man
Hương thầm mặc
Đóa hồn chấp chới dung nhan
Hiên trăng huyễn hoặc
Lạnh buốt sợi tơ vàng.

Hoa quỳnh nở khuya nay
Lặng lẽ
Đợi em về.
Tôi ngồi cúi đầu ẩn nhẫn
Ly rượu đời khờ trên tay
Đóa cô đơn nở trắng
Em ơi ! Về đêm nay!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.