Chiều không

Posted: 05/11/2014 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên
Tặng Trịnh Công Sơn

trinh_cong_son-dc
Trịnh Công Sơn
dinhcuong

Đứng nhìn bóng phượng liên chiều
Chiều ơi! Chiều dại! Chiều xiêu ngã lòng!
Chiều vàng, chiều trắng, chiều không!
Ồ. Tôi đứng hát giữa mông mênh chiều!

Trần Thoại Nguyên
(Đã đăng tạp chí Tư Tưởng đại học Vạn Hạnh, SG,1970)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.