Thơ tiễn Nguyễn Lương Vỵ

Posted: 12/11/2014 in Tâm Nhiên, Thơ

Tâm Nhiên

tam_nhien-nguyen_luong_vy
Từ trái: Tác giả và Nguyễn Lương Vỵ

Đã đi tận chân trời góc bể
Về nơi đâu cũng vậy diêu mang
Không cầu chẳng đắc gì thêm nữa
Cứ du ca qua lại mãi hoang đàng

Tan mù tối rơi trên cái thấy
Ngay bây giờ thở nhẹ tiêu dung
Cùng thơ nhập diệu phiêu bồng mở
Cửa thiên thâu sâu thẳm tuyệt cùng

Âm vang và sắc màu* hư ảo
Tạo nên đời như huyễn mà thôi
Đôi bờ mộng thực bừng ngây ngất
Vẫn say sưa xuống biển lên đồi

Hòa âm* với Tinh âm* Huyết âm* nhập
Vào vô thanh quyện giữa vô hình
Huyền âm thâm thúy trời Phương ý*
Dị thường nghe cơn gió thoảng phù sinh

Tâm Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.