Mặt trời hư ảo

Posted: 14/11/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương
(cho Tuyết Chi)

vodka-girl

mặt trời chẳng chịu lặn hướng Đông
và em,
cứ buồn như thế
đêm sút bản lề
Tây phương anh

tay em với tìm ảo ảnh
chạm chai vodka
thủy tinh gõ vào thịt da
vỡ âm buồn chếnh choáng
mông lung ngón tình dậy men
ngát ngời hương đau quấn quyện
bình minh trinh nguyên
chấp chới cõi bờ hư ảo

em
– mặt trời
mọc nắng phương Tây

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.