Hoài niệm Hội An

Posted: 16/11/2014 in Âm Nhạc, Nguyễn Miên Thượng, Thu Thủy, Thơ


 
Thơ: Nguyễn Miên Thượng
Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
 
music_sheet
Bản ký âm

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.