Archive for the ‘Nguyễn Miên Thượng’ Category


 
Thơ: Nguyễn Miên Thượng
Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
 
music_sheet
Bản ký âm

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube