Cây trúc | Cái ghế

Posted: 19/11/2014 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

than_truc

Cây trúc

Mưa nắng không làm sắc lá phai
Tuyết sương chẳng núng vóc thân gầy
Dù cho oằn oại trong giông bão
Mà lóng suốt đời cứ thẳng ngay

 

Cái ghế

Bốn chân chạm đất đã quen rồi
Sơn phết càng thêm lố bịch thôi
Mặt cứ nhìn lên, không ngó xuống
Thế nhưng suốt kiếp đội trôn ngưới

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.