Uống rượu với bụi đời

Posted: 26/11/2014 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

an_nhau_ngoai_cong_vien

Mới xỉn hôm qua nay còn lạng quạng,
Bằng hữu công viên mở mắt đã gầy sòng.
Bàn tay vẫy, uống cùng em, hảo hán,
Đệ huynh mà, từ chối cũng không xong.

Thằng kiếp trước chắc là con nhà võ,
Nên rành chiêu khoét vách leo tường,
Thằng “chà đồ nhôm”, thằng chuyên gia … móc bọc,
Thằng con đại gia mà chẳng chịu đến trường!
Ta trước chắc mua bằng tiến sĩ,
Nên bây giờ ba trợn thứ văn chương.

Dù huynh đệ áo quần lem luốt,
Mà hết mồi miếng cóc bẻ làm đôi.
Hơn bao kẻ dùng ma mưu quỷ chước,
Vì lợi danh mà chường mặt bôi vôi!

Kẻ bụng đói nên mới đi ăn cắp,
Kẻ không nhà nên đành ngủ công viên.
Nếu chẳng may gặp nhằm khi tổ trát,
Thì là ngày uống nước lã thay cơm.

Mặc huynh là ai, mặc đệ là ai,
Gặp giữa dòng đời ít trong nhiều đục.
Lại giữa chợ đời ít vinh nhiều nhục,
Rượu giang hồ mình cứ uống cho say.

Nhìn thằng đời mặt tròn mặt méo,
Mình uống đi, rồi cứ “xổ nho” tràn.
Huynh làm thơ, chửi thề cho rộng đường chữ nghĩa
Đệ bụi đời, cho thêm mạnh câu văn.

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.