Nỗi nhớ tháng ba

Posted: 01/12/2014 in Âm Nhạc, H. Man, Minh Tuấn, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

thieu_nu_tren_thuyen

Thơ: H. Man; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Minh Tuấn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.