Vách đời thèm trổ cửa, yêu nhau | Sự lập lại, chối từ

Posted: 03/12/2014 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

sad_girl_by_the_window

Vách đời thèm trổ cửa, yêu nhau

tiếng cười rất xuân, nở
chợt nhớ có kẻ canh chừng cửa, mở
truy lùng nỗi yêu
còn bưa bứa
tôi thấy em ngồi nửa bâng khuâng

xổng mặt bằng thế gian
cuồng vọng ức chế cơn mơ tình điệu
kiêu căng lũi vào đốn mạt
hát với cầm trịch không chỗ ngừng
khiến giọng cười xuân sượng sùng
vâng mệnh ý
hạnh phúc ví làm sao

hương làng im nhốn nháo
ai trót đem lương lẹo thế vào
hạt mầm truyền thống trở lao đao
có tiếc cũng thầm thắt thẻo ngán ngao
cả bước quê mùa khuôn một ý
thách đố đòi cơn dạn dĩnh mới
em ngẩng trời hỏi thử sao

tim có nhịp bên em
mà hồn níu chỗ thắt ngặt khó kềm
tôi đặt thèm lên nỗi kêu gào
ngoài song là vách đời cao khó thở
những muốn trổ vách
để có cừa yêu nhau

13/X/2014

 

Sự lập lại, chối từ

Sự làm mới là sự lập lại nối dài
tự chối từ
Con gà không làm thế
Đạp mái
Lập lại, không chối từ
Nối dài
Không hiểu El Salvador Dali nghĩ sao
và Henry Matisse
làm mới bức tranh mình
bằng sự lập lại
Khi đời buông câu:
“Sợ nhất là sự lập lại chính mình”

25/X/2014

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.