Xuân trắng | Xuân tượng kinh

Posted: 21/12/2014 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

hoa_mai_trang

Xuân trắng

Tặng Sư Chơn Nguyên

Chén xuân chưa uống cạn,
Hoa đâu rụng cánh mai.
Lặng nhìn sân thiền quán,
Xuân trắng cành Như Lai.

 

Xuân tượng kinh

Tặng Hoàng Thoại Châu

Sáng nay vườn hoa nắng,
Thềm xanh tiếng chim ca.
Mắt ai cười trong lá,
Long lanh chùm sương hoa.

Bên song nụ nhiệm mầu,
Đóa hồn hoa trắng au.
Bướm non chập chờn cánh,
Nghe núi đồi xôn xao.

Xuân mặc áo thiên thanh,
Thơ lừng sáng cây cành.
Tôi quì hôn tóc nắng,
Đất trời mở trang kinh.

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.