Thế giới ảo | Tình lỡ

Posted: 23/12/2014 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

orchid_in_forest

Thế giới ảo

Đừng tìm nhau để phải nhìn nhau
Thì nhớ qua lăng kính sắc màu
Như sóng bấp bênh bờ cát dại
Như hoa kỳ bí chốn rừng sâu
Tiếng tiêu khuya ngẩn ngơ kim cổ
Ngọn gió chiều dìu dặt bể dâu
Huyễn, thực ô hay rồi một mối
Tâm hồn hoài vỗ cánh về đâu

Ngô Đình Chương

 

Tình lỡ

Nhớ nhau mà chẳng được nhìn nhau
Để lụy tình phai nhạt sắc màu
Cho sóng lênh đênh ngoài biển vắng
Cho hoa sầu muộn chốn rừng sâu
Đêm khuya thảng thốt niềm tâm sự
Trưa quạnh ngậm ngùi nỗi bể dâu
Mộng thực chập chờn hình với bóng
Đường xưa mây trắng lạc về đâu

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.