Tiễn người đi

Posted: 28/12/2014 in Cao Thích, Thơ, Yên Nhiên

Cao Thích (702—765)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Biệt Đổng Đại

chinese_girl

Ngàn dặm ráng chiều rực mây vàng
Tuyết bạt gió lùa nhạn về nam
Đừng buồn không gặp người tri kỷ
Thiên hạ ai mà chẳng biết chàng

Farewell

Yellow clouds stretch ​for ​miles in the afterglow
The north winds drive away the wild geese in whirling snow
​A​long your way don’t worry abo​ut ​not ​finding friends
Who in the world doesn’t know your fame?

Biệt Đổng Đại

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thiên hạ hà nhân bất thức quân

別董大

千里黃雲白日曛
北風吹雁雪紛紛
莫愁前路無知己
天下誰人不識君

高適

Cao Thích (702—765)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.