Hoa miền đông…

Posted: 23/01/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

hoa_sim_tim

Cúc vàng sứ trắng đâu rồi,
Còn mường tượng dáng em cười với hoa.
Một thời tuổi nhỏ chưa xa,
Bao dư ảnh của quê nhà miền đông…

Màu hoa tím phút đói lòng,
Nước lưng chén, thắp đèn chong tìm người.
Sim, cùng ăn nửa trái thôi,
Chát chua san sớt, ngọt bùi xẻ chia.

Màu hoa điểm trắng ơ kìa,
Trái gùi Bến Cát nghìn khuya gợi sầu.
Hồn quê đổ bóng về đâu,
Chiêm bao mắc võng hai đầu nắng mưa

“Hoa mua ai bán mà mua”,
Ong chao cánh lượn đợi mùa bên cây.
Màu hoa tím nhạt thơ ngây,
Đâu đêm thao thức đâu ngày vấn vương?

Chợt về dỗ giấc vô thường,
Bao màu hoa của quê hương đây rồi.
Dạt trôi gần hết nửa đời,
Rạng ngời vẫn dáng em cười với hoa

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.