Té trên đồi mây | Thấy gì, chỉ thấy…

Posted: 28/01/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

tree_rock_cloud

Té trên đồi mây

Hãy bay đi, về phương trời miên viễn
Nơi những từng mây, có cánh thiên thần

Duyên

đất nghiêng hay tại tâm phiền
để cho thân ngã xuống triền đồi mây
sải tay bấu chặt đất dày
có con chim nhỏ lạc bầy kêu khan
chập chờn hé mắt nhìn trân
bóng ai. mây trắng nhẹ nâng tôi về
về đâu… về cũng là đi
bâng khuâng mặt đất từ bi dọn đường

January 22- 2015

 

Thấy gì, chỉ thấy…

kìa ai ngang qua bên ngoài cửa kính
kìa ai như từ khi em là nguyệt

Đinh Cường

thức dậy mở cửa nhìn ra
thấy gì chỉ thấy mù sa mịt mùng
thấy gì chỉ thấy mông lung
ngẩn ngơ nhớ bạn muôn trùng cõi xa
bạn về trong giấc mơ qua
sao còn lẩn quất chưa ra khỏi ngày
quạnh lòng mắt dõi hàng cây
thấy gì chỉ thấy chân mây ráng vàng

Januay 25- 2015

Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.