Cuối năm Giáp Ngọ tự trào | Mách nước | Ly hương nhưng không là đãng tử

Posted: 06/02/2015 in Ngô Đình Chương, Thơ, Trần Văn Lương, Yên Nhiên

Trần Văn Lương | Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

ly_bach_2

Cuối năm Giáp Ngọ tự trào

Trẻ làm biếng học, chỉ đi rong,
Nên đến cuối đời, óc rỗng không.
Chữ Hán ăn đong “tam” đến “nhất”, (*)
Tiếng Tây đánh vật “úy” cùng “nông”.
Lưng còng nhớ nước càng đau ruột,
Mắt ướt nhìn quê lại nát lòng.
Cách bến xa dòng, buồn lóng ngóng,
Cỏn con giấc mộng kiếp nào xong!

Trần Văn Lương
Cali, 2/2015

(*) Dựa trên câu “Tạ Tam Lang bất thức tứ tự”, có nghĩa là anh Ba họ Tạ không biết đến chữ (số) bốn. Lý do là anh ta thứ ba nên vốn liếng học chỉ có 3 chữ từ số một đến số ba, vừa đủ để viết tên mình là hết.

 

Mách nước

Ngày xưa Lý Bạch mãi chơi rong
Thi hỏng nhiều phen, danh tước không
Thê tử đó đây, hèn lẫn qúy
Thân bằng tứ xứ, phú cùng nông
Gãy đàn, múa kiếm nào lo bữa
Nốc rượu làm thơ chẳng bận lòng
Mộng gặp Dương Phi đành nuốt hận
Mò trăng đáy nước thế là xong

Ngô Đình Chương

 

Ly hương nhưng không là đãng tử

​P​hải đâu lãng tử mải long rong
​C​uộc lữ vô thường tiền cũng không
​G​ạn đục khơi trong thân lữ khách
Đồng cam cộng khổ kiếp bồ nông
​Gặp người trung hiếu thêm tri kỷ
Nhớ nước​ sắt son vẫn một lòng
​S​ông núi xa xôi tình chẳng cách
​Ngày mai quang phục đắp bồi xong

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gửi thơ ba tác giả

Đã đóng bình luận.