Chiêm bao tầm xuân

Posted: 17/02/2015 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh
Với Lục Bát Ba Câu, tưởng nhớ Thi Sĩ Nguyễn Tôn Nhan, nhân ngày giỗ, 28 Tết.

nguyen_ton_nhan-2007
Thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan (1948-2011)

1-
Từ đó chiêm bao rất im
Nghe cây mộng hạt đi tìm chồi non
Nhú mình lên với tinh sương

Tầm xuân mơ giấc bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng. Một bóng đêm dài

Từ đó còn tôi hình hài
Với câu thơ để sánh vai về cùng
Chấp nghìn chân bước mông lung

2-
Đời đi hoa bóng chập chùng
Nghe xuân trở dạ rùng mình chồi non
Cây già mọc chiếc lá khôn

Từ đó giấc mơ gần hơn
Những bước đi. Để con đường sớm mai
Cõng theo một bóng. Ai hoài

Từ đó. Tôi với bóng này
Cùng đi cùng ở cùng bày nhớ nhung
Thời gian dài như thủy chung

3.
Hỏi thăm con suối rất buồn
Theo sông ra biển bỏ nguồn cội xưa
Biển nào neo nhỏ hạt mưa…

Đong đầy tay phận duyên ưa
Sợi tơ vấn vít có ngờ mai sau
Dạ thưa, câu chuyện ban đầu

Một nghìn chân bước chậm mau
Cũng vừa nhịp đẩy duyên cầu may thôi
Trời kia mây vẫn trôi, trôi…

Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.