Người ngồi khâu di sản

Posted: 19/02/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh
tặng Trần Hoài Thư

tran_hoai_thu_ngoi_khau_di_san
Nhà thơ Trần Hoài Thư

thương bạn ngồi khâu di sản
văn học miền nam hai mươi năm
tóc bạn trắng. trắng như mây
tóc bạn trắng như tuyết New Jersey
thương bạn. thương bạn lắm
văn học miền nam thì mênh mông
làm sao bạn khâu hết 
cặp kính lão dày trễ xuống
kim đâm vào tay không biết đau
lưng bạn còng bảy mươi ba tuổi
bảy mươi ba năm ít ngày vui
năm tháng dài trả nợ sông núi
nhỏ máu từng trang viết ngậm ngùi
hai mươi năm di sản mây trôi
chỉ mình bạn ngồi khâu. khâu mãi . . .

February 11, 2014
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.