Sầu xưa | Giọt đàn đêm | Lẻ loi

Posted: 25/02/2015 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

song_ong_doc

Sầu xưa

Cà Mau tháng chạp còn mưa
Trên sông Ông Đốc sầu xưa rụng chiều
Em đi đường cũ buồn thiu
Thương con bìm bịp kêu chiều nước lên.

 

Giọt đàn đêm

Tầm xuân trổ nụ tháng giêng
Thềm xưa vọng tiếng đàn đêm giọt buồn
Bạc Liêu muối trắng màu sương
Cung sầu cung oán cung thương kiếp người.

 

Lẻ loi

Sông Tiền đất lở cát bồi
Nước chia dòng chảy lẻ loi cuộc tình
Thì thôi làm gã si tình
Nốc khô bầu rượu một mình mình đau.

Hoàng Anh 79
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.