Gạc Ma bi hùng

Posted: 17/03/2015 in Lâm Bình Duy Nhiên, Thơ

Lâm Bình Duy Nhiên

hai_chien_gac_ma

Gạc Ma hay những oan hồn nơi biển lạnh
Tức tưởi bỏ mình, bảo vệ hải đảo thiêng
Oằn mình chết dưới làn súng đạn
Vũ khí cùn sao chống lũ ngoại bang 
Bất tử, anh hùng trong thờ ơ lạnh lẽo
Xem mạng người rẻ rúng hơn sự cầu vinh
Cứ chết đi, máu đỏ sẽ tô thắm
Tình đồng chí với quân thù xả súng cướp quê hương!
Đau đớn thay, thân phận người lính!
Bị chà đạp, bán đứng bởi bọn bất lương…
Chúng hèn nhát, tìm sự sống trong nhục nhã
Cúi đầu, im lặng, ngoan ngoãn trước ngoại xâm
Chúng sẵn sàng dâng hiến tất cả,
Nhẫn tâm, bỏ mặc bao cái chết đau thương
Nhân danh vô sản, chúng không từ mọi tội ác
Bảo vệ ngai vàng, quyền lực, sự giàu sang.
Gạc Ma vẫn gầm sóng trong lòng địch,
Nỗi căm hờn, oan ức của người lính xưa
Nơi vực sâu, hồn thiêng sông núi
Khí phách anh hùng lan tỏa cả quê hương!
Một ngày hương hồn an bình nơi biển dữ
Trở về đất Mẹ, với vạn lời yêu thương.

Lâm Bình Duy Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.