Lạc nhau từ độ

Posted: 17/03/2015 in Lưu Nguyễn, Thơ

Lưu Nguyễn

suy_tu_trong_hoang_hon

Dòng trong
nước
tội tình chi
đang tâm khuấy đục
rửa đi
hoang đường
trăm mùi hương. Vạn mùi hương
giạt theo bốn hướng mười phương
bọt bèo 
cũng đành hoá thạch phủ rêu
sườn non vượn hú chim kêu. Nỗi niềm
về đâu một cõi miền
riêng
như con sóng vỗ
triền miên
bãi bờ
lạc nhau từ độ. Ai ngờ.

Lưu Nguyễn
Trích thi tập Trái tim người biết yêu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.