Sử xanh công tội | Dê gà thời nay | Hầu đồng

Posted: 22/03/2015 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

don_ha_cay_xanh_ha_noi

Sử xanh công tội

Ất Mùi Thành Phiên An
Biền Tru vô số kẻ (*)
Lớn bé trảm chẳng chừa
Ngàn tám ba mốt dân

Ất Mùi thành Thăng Long
Trảm cây sáu ngàn bảy
Lẩy bẩy run cổ thụ
Tiếng dân, quan dững dưng

Trăm hai chục năm nay
Hai lần sầu thảm án
miệng quan ôi quá chán
nước dậy thuyền có hay

21-03-2015

(*) chém sạch không cần xử. Vụ án Lê văn Khôi

Dê gà thời nay

Dê khôn tìm chủ bí thư
Gà ngoan núp bóng ô dù quan viên
Chủ tịch rước đủ hai trăm
Cán bộ lèn xèn cũng được năm mươi
Gà dân nghèo bỗng lên đời
Xênh xang chuồng rộng, có toi cũng đành

 

Hầu đồng

Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn hãy vui lòng ghé chơi

Hồn đồng thoát xác chơi vơi
Mượn hồn âm cảnh nhập đời ban ơn
Lập lòe hương nến gấm son
Lắc lư múa nhảy như hồn hầu tiên
Lệnh truyền răm rắp bốn bên
Giả chân bất định dập mình xin nghe
Ô hô rừng mái rừng me
Về nơi thành thị cô che dù hồng
Hào quang nước nhược non bồng
Hồn thăng thoát xác, cành dương chẳng còn
Xác trở về, vật vờ hồn
Thoắt cô thoắt mán như tuồng ma trơi
Nhớ chăng một thuở là người?

Đặng Châu Long
10-03-2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.