Mandala Blues

Posted: 23/03/2015 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương

??????????

tôi bước vòng quanh thân xác tôi
đồng hồ gõ nhịp – tháng năm trôi
trái tim cứ đập theo cơ học
máu huyết tuần hoàn chưa chịu thôi

tôi bước vòng quanh thân xác tôi
trò chơi sinh lý dẫu còn chơi
tấn tuồng dục lạc sang màn cuối
y dược thần tình cũng thế thôi

tôi bước vòng quanh thân xác tôi
văn chương tư tưởng cạn chương hồi
tử vi mệnh kiếp tàn canh bạc
mấy lá bài thua vất khắp nơi

* * *

tôi bước vòng quanh thân xác tôi
mùa xuân quay lại – tuyết ngừng rơi

vầng dương độc diễn trên sân khấu
khí lạnh tan dần – băng đảo trôi

hiện tại mơ hồ trong sương khói
lác đác vài bóng vịt lội bơi

thịnh suy còn mất – ai cười khóc?
tôi bước vòng quanh cái xác tôi

Chân Phương
21-3-2015 – Vào tiết lập xuân New England.
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.