Đóa hoa hồng trong tuyết

Posted: 29/03/2015 in Phạm Cao Hoàng, Thơ

Phạm Cao Hoàng

scibilia-march_2015-pch
Photo by PCH – Scibilia March 2015

thức dậy lúc ba giờ sáng
ngoài trời tuyết phủ mênh mông
tuyết ngập hồn người xa xứ
tuyết mù mịt cả miền đông

cùng em ra sân cào tuyết
gió đêm lạnh đến tê người
tuyết nhiều cào xong thấm mệt
và đôi chân bước rã rời

cùng em ra sân cào tuyết
biết là vất vả mà vui
chia nhau một đêm băng giá
ở vùng Bắc Mỹ xa xôi

cùng em ra sân cào tuyết
biết là vất vả mà vui
và cứ hồn nhiên em nhé
cùng tôi đi giữa cuộc đời

thức dậy lúc ba giờ sáng
ngoài trời tuyết trắng như bông
tôi yêu những bông tuyết trắng
và yêu em – đóa hoa hồng

Phạm Cao Hoàng
February 17, 2015
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.