Không đề tháng Tư

Posted: 25/04/2015 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

suy_tu4

I.
Sông trôi như tiếng nói
Thời gian vang tiếng gọi
Giọng trầm sâu đất trời
Lời vút cao vòi või
Tháng Tư oan khuất ơi
Sử lịch đứng tròng hỏi
Huyết âm về đâu nơi
Sinh linh bay như bụi.

II.
Sinh linh hát như sương
Chèo bẻo hót tang thương
Bông dại khóc vườn cũ
Giun dế than đêm trường
Tháng Tư húp cháo lú
Sử lịch ngáp từ đường
Tê hết óc rồi hử
Ma ta ngồi róc xương.

III.
Róc xương nhìn thấu tủy
Tủy rưng rưng mút mùa
Quỷ đỏ ác kinh dị
Quỷ xanh tham lọc lừa
Người giết người không nghỉ
Thây phơi thây chưa bưa
Bao giờ bao giờ nhỉ
Ma ta quì chào thua!!!…

04.2015
Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.