Bốn mươi năm đời ta vẫn thế

Posted: 29/04/2015 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

suy_tu_7

Bốn mươi năm đời ta vẫn thế
Cũng buồn vui trong thế sự an bày
Bốn mươi năm rỏ lòng bao chuyện kể
Gánh rao hàng trĩu nặng gíó heo may

Ở trời Tây hay trời Đông đối mặt
Phố đâu còn một thuở dáng thân quen
Đâu ai biết tâm tình người bỏ xứ
Vẫn nợ hồn tử sĩ tháng tư đen

Lúc nhìn lại thấy rời xa quá khứ
Tưởng rằng quên dạt nắng đổ bồi hồi
Tuổi ấu thơ thẫn thờ không theo bước
Một đời người, dạt nước lục bình trôi

Bốn mươi năm đời ta vẫn thế
Vẫn nụ cười khổ nạn cỏng sau lưng
Ở hai nơi hai mối tình chấp nối
Cũng đều nhau nửa nghiệp dốc lưng chừng

Bốn mươi năm đời ta vẫn thế
Thế thì thôi đổi cả thể vuông tròn
Mai sau em có giữ hồn năm cũ
Chia lại dùm tôi duyên phận nước non

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.