Bài ca hạnh phúc trên đảo vắng

Posted: 01/06/2015 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

hoa_muong_bien

Mai anh về với đảo non tiên
Cây lá xanh in nước biếc êm đềm
Mặt trời mai sớm chiều vui ghé
Đêm tịnh trăng sao sáng rực thềm!

Em có về sống với anh không?
Em cứ hồn nhiên lòng đối lòng
Trăm năm một thoáng vèo sương trắng
Cõi tam xin đừng tính toán thiệt hơn!

Thôi giã từ phố chợ thị phi
Anh cùng em tự túc cần chi!
Rau cỏ thiên nhiên quà cá nước
Chân đâu cần dép,bước rêu đi.

Hạnh Phúc mặc chiếc áo đơn sơ
Hồn vui từng khoảnh khắc bất ngờ!
Em ơi! Sóng nhạc vờn quanh đảo
Ru đời ảo diệu tựa trong mơ!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.