Ký ức sóng

Posted: 09/06/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hà Duy Phương, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

thieu_nu_va_bien2

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.