Sinh nhật tôi

Posted: 09/06/2015 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

trang_chau_2

Hôm nay tôi thấy tôi vừa
Khởi đầu chặng cuối của mùa yêu đương
Một đời thương, một đời vương
Băng sương cũng lắm, trầm hương cũng nhiều
Hỏi lòng : lòng còn tin yêu ?
Lòng thưa: lòng vẫn sớm chiều sắt son !

Hôm nay tôi thấy tôi còn
Ôm trăng mười tám giữa hồn cao niên
Vẫn xuân dẫu tuổi xuân chìm
Vẫn trăn trở một nỗi niềm chưa quên

Hôm nay tôi thấy tôi hiền
Chẻ ưu làm củi, ươm phiền làm rơm
Đốt lên hơ ấm tâm hồn
Bao phen ủng lạnh nỗi buồn bao la

Hôm nay tôi thấy tôi là
Tôi là bóng nắng của tà dương tôi

Trang Châu
28-03-2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.