Qua quân trường cũ

Posted: 11/06/2015 in Âm Nhạc, Hồ Đắc Thái, Thơ, Trọng Minh, Vũ Cao Hiến, Đinh Quốc Trực
Thẻ:

Vũ Cao Hiến

SVSQ-thu_duc

Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm PDF
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Đã đóng bình luận.