Niềm cô đơn ở lại

Posted: 25/06/2015 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thành Đạt, Thơ

Phan Ni Tấn

quan_cafe_xua

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.