Dạ khúc

Posted: 15/07/2015 in Âm Nhạc, Minh Hòa, Trần Ngọc Phong
Thẻ:

Trần Ngọc Phong

da_khuc-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Ngọc Phong; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Đã đóng bình luận.