Biết bao giờ

Posted: 16/07/2015 in Âm Nhạc, Hồ Đắc Thái, Thơ, Trọng Minh, Vũ Cao Hiến, Đinh Quốc Trực
Thẻ:

Vũ Cao Hiến

le_thu

Thơ: Hồ Đắc Thái; Nhạc: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Đã đóng bình luận.