Nỗi nầy | Vào thu

Posted: 25/08/2015 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

thieu_nu_khan_choang-ta_ty
Thiếu nữ khăn choàng
Tạ Tỵ

Nỗi nầy

Đầy trời thu biếc ở thành San
Quán vắng triền non lá rụng tràn
Son phấn đã xa hoài bến đợi
Bọt bèo còn lại chút hương tan
Bao lời mộng mị mây và gió
Những cánh hoa tiên giấy lẫn tàn
Ai lỗi thề ai trăng rọi sáng
Nỗi nầy thì cũng thế miên man

Ngô Đình Chương

 

Vào thu

Nghe hơi thu lạnh tìm khăn san
Ngõ trúc lao xao lá ngập tràn
Sẫm tối lặng lờ nghe gió thổi
Sớm mai thức giấc đợi sương tan
Trong vườn hoa cúc đang ngời sắc
Lưng giậu ti gôn đã úa tàn
Nghìn tía muôn hồng nhòa mắt lệ
Tìm quên thơ thẩn viết lan man

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.