Ngắm trăng nhớ người phương xa

Posted: 31/08/2015 in Thơ, Trương Cửu Linh, Yên Nhiên

Trương Cửu Linh 張九齡​ ​(673—740)
Yên Nhiên chuyển ngữ nguyên tác Vọng nguyệt hoài viễn

ngam_trang

Ngắm trăng nhớ người phương xa

Lồng lộng gương t​răng giữa b​i​ể​n​ khơi
Chan hòa chiếu giãi khắp chân trời​
Đêm ​dà​i​​ thăm thẳm người hờn trách​
Thao thức canh trường ​nhớ ​​chẳng ngu​ô​i
Khoác áo mới hay sương ​th​ấm ướt
Tắt đèn ​say​ đắm​ ánh trăng ​ngời
Làm sao vốc tặng trăng vàng nhỉ
​Đành​ hẹn t​ìm nhau trong ​mộng ​thô​i

Vọng nguyệt hoài viễn

Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thời
Tình nhân oán dao dạ
Cánh tịch khởi tương tư
Diệt chúc liên quang mãn
Phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ

望月懷遠

海上生明月
天涯共此時
情人怨遙夜
竟夕起相思
滅燭憐光滿
披衣覺露滋
不堪盈手贈
還寢夢佳期

Trương Cửu Linh 張九齡​ ​(673—740)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.