Muộn màng | Bóng trăng xưa

Posted: 01/09/2015 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

thieu_nu_hue_ao_tim_

Muộn màng

Ai hẹn thề ai đá với vàng
Chút tình tri kỷ lỡ ai mang
Dáng xưa áo tím từng ngang trái
Ý đẹp thư xanh quá muộn màng
Ai đứng đầu thôn chờ ngựa hí
Ai ngồi dưới cội đếm mùa sang
Thì thôi ai cứ tầm tơ nhả
Gió bụi thành San trái nẻo đàng

Ngô Đình Chương

 

Bóng trăng xưa

Duyên thắm tơ vương dẫu võ vàng
Huyền nhung màu mắt thẳm mênh mang
Mù khơi âm vọng mùa xưa cũ
Mây khói trùng vây nẻo muộn màng
Mỏng mảnh dáng ai nhành liễu rũ
Lung linh thềm vắng ánh trăng loang
Lũng sương phong kín bao thương nhớ
Hương sắc tàn phai dấu địa đàng

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.