Tấm lưới châu | Vườn cũ | Ngày đi

Posted: 03/09/2015 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

mua_thu

Tấm lưới châu

Giăng tấm lưới châu ngày gió lộng.
Trở gót mà xem núi bạc đầu
Nghiêng vai hứng lấy vô biên mộng
Lưng trần tầm tả tiếng mưa mau.

Nghĩa thâm mật bỗng tràn lan tim phổi
Con én bay ngàn dặm gọi mùa xuân
Trang giấy mỏng bồng bềnh mây hay khói
Cười với mai, hoa cúc nở như thần.

Đường xuống núi mù sương chưa mở ngõ
Trái tim còn vàng đọng những mùa dâu
Thì cứ đợi vầng trăng lên mười sáu
Gió phập phồng lau sậy thở lao xao.

Thả tấm lưới châu trùm bốn biển
Vạn tướng xanh rờn những sớm mai
Cỏ cây nhan sắc cùng chu biến
Thì cứ ngồi đây xem mưa bay.

 

Vườn cũ

Chim về vườn cũ ăn bông
Ngó quanh quất thấy ấm lòng cố hương
Tiền thân vô lượng ngông cuồng
Hốt nhiên phiêu bạt khôn lường giả chơn
Lệ đâu từng hạt lăn tròn
Thấy tâm như tấm y còn mới nguyên.

 

Ngày đi

Chim hồng ngậm hạt sương sa
Trông ra bốn hướng quê nhà mình đâu
Ngày đi cùng với đêm sâu
Quay lưng im cả câu chào biệt ly
Gió im cả tiếng thầm thì
Đâu hay đất khóc người đi một mình.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.