Tìm chồng

Posted: 07/09/2015 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh
Trân trọng đề tặng chị Hồ Thị Mỹ Hương, 40 năm tìm chồng

thieu_phu_hoang_hon

40 năm đăng đẵng tìm chồng
40 năm bến vẫn chờ trông thuyền về
40 năm biển buồn tái tê
40 năm đứng ngóng trăng thề canh thâu
40 năm mưa nắng dãi dầu
40 năm sương trắng mái đầu bâng khuâng
40 năm tình nhớ ân cần
40 năm thăm thẳm đường trần bơ vơ 
40 năm núi đứng ngẩn ngơ
40 năm cánh nhạn bên bờ quạnh hiu
40 năm héo hắt nắng chiều
40 năm đôi mắt đăm chiêu cuối trời
40 năm nghẹn ngào người ơi
40 năm mẹ goá con côi gối sầu
40 năm man mác ngàn dâu
40 năm cô phụ đêm sâu chong đèn
40 năm tình ướp hương sen
40 năm ôm giấc mơ tiên trùng phùng
40 năm dằng dặc mùa Đông
40 năm thuyền vắng… bến sông điêu tàn…

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.