Sám hối | Mơ mòng

Posted: 07/09/2015 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương

tinh_xa

Sám hối

Trăng tàn sắp xuống rặng phong thu
Sương khói mơ hồ am tịch hư
Gió núi thêm khơi sầu cố quốc
Nâu sồng chưa bớt nghiệp phàm phu
Ê a kinh kệ mươi năm lẻ
Trầm mặc tham thiền vạn buổi dư
Nghĩ giặc xâm lăng còn lửa hận
Trước đài sám hối dở công tu

Ngô Đình Chương

 

Mơ mòng

Chừng như trời đất nhuộm màu thu
Lãng đãng hồn trôi cõi huyễn hư
Vạn lý quan san vời tráng sĩ
Nghìn năm khuê phụ ngóng chinh phu
Khúc cầm nàng gửi người biên ải
Áo ngự vua ban gã Khánh Dư
Chớp mắt tay không bừng tỉnh mộng
Kìa ai thờ thẩn vụng đường tu

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gừi

Đã đóng bình luận.