Thở trong hầm hố

Posted: 29/09/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dia_dao_cu_chi

1.
thế mị tung hoành
truyền thông phương tây đã lụy
sách sử thời thế cũng đã tùy
tưởng như không thiên vị
chí đứng chỗ hiệu đính
thấy sức cu ki

nhà trắng nghĩ gì
tô vẻ chính thống cho ‘cựu thù’
đu dây. Hươi khiêng định hướng
vừa lệ thuộc bắc triều
vừa hờm tướng vô phương

anh hùng liệu lường qua ải
bất hạnh
hay đang nhặt nhạnh
từng mảnh vinh quang
hụt hơi theo thời đại

2.
thế chuyển động toàn cầu
không kịp hiểu
thế mị hào hùng biện minh
phá sản
từ bóng phương bắc và
từ những bóng theo lao vào ảo vọng

đương đầu với tham vọng của bóng mình
bươn theo kẻ dẫn đường
dẫm phải gai
thách đố
giữa hầm hố, người thở xô bồ

thế mị được vỗ về tiếp đón
phương tây chìu không đúng chỗ
hay đang bày bố những điều
chừng tỉnh ngộ
trăm bề gánh khổ

3.
nhiều khi thế yếu
tội lệ thuộc người
phải nhìn mặt mà thở
thế cờ hành, giữa sắp đặt tương tranh

Viên Dung
30/08/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.