Con đường lá biếc

Posted: 12/10/2015 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Thơ, Đinh Tuấn

Phạm Anh Dũng

Hàng cây lá xanh
Hàng cây lá xanh
dinhcuong

Thơ: Đinh Tuấn; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.