Nghe bình minh

Posted: 30/10/2015 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

binh_minh_tren_canh_dong

Ngồi đây lòng ở muôn trùng
Con trăng Châu Thổ sáng vùng Cao Nguyên
Ta về ngậm nắng trong tim
Hai tay tung gió thổi niềm tin lên 
Tiễn ta em chớ ưu phiền
Còn bao nhiêu mộng giữ riêng cho đời
Tiễn ta em gởi nụ cười
Đôi mắt sáng với một lời quyết tâm
Ta về núi đá đơm bông
Con sông thoi thóp bỗng thì thầm reo
Quê hương đang giấc tiêu điều
Nghe bình minh vội đuổi chiều phôi pha

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.