Lý Thừa Nghiệp

chiec_la_vang

Nhạc: Văn Giảng; Tiếng hát: Hà Trâm

Lá vàng hay hoa vàng
Mà bay tràn không gian
Chia tay người cuối phố
Chào một mùa thu sang.

Như có chút hương nồng
Trên đường chiều thong dong
Có một điều huyền diệu
Vừa rơi xuống trong lòng.

Tiếng thơ hay tiếng đàn
Giữa tâm người mênh mang
Vô sinh hề! vô tử
Nốt nhạc trầm, khinh an.

Lá vàng hay mưa vàng
Đất bỗng vàng thênh thang
Người hồn nhiên tâm đắc
Vạt nắng chiều chưa tan.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi thơ và âm bản MP3

Đã đóng bình luận.