Thơ viết gửi một dòng sông ngày đó

Posted: 31/10/2015 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm
Gửi Hà Thúc Sinh một bài thơ thất tình để nhớ Cư Xá Tự Do Sài Gòn.

mua_tren_song_2

mưa bên sông người về lạnh lùng
năm xưa người đi mưa bên sông
đò ngang đò dọc không nhớ bến
hứng mưa thơ rớt thuở bạc lòng

người về về đâu trời cố quận
mấy nhánh sông đời chia vết thương
vết thương nào thấy trên thân thể
sao thấu lòng ta đến đoạn trường

giang vĩ giang đầu giang ly hận
tìm nhau gặp lại đã mất nhau
chắc gì em yêu ta ngày đó
trăm năm sóng vỗ vẫn bạc đầu

người đi mới đó gần một kiếp
người về ngóng lại mưa bên sông
biết đâu tìm được vài giọt lệ
của người đi khóc thuở bạc lòng.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.